„С-Уоркгруп“ ООД- референции и обекти

Обекти, препоръки, сертификати и референции от нашите клиенти и партньори.

Нови и иновативни продукти

Компанията постоянно търси и прилага в работата си нови и иновативни продукти в областта на СМР дейностите – нови материали, нови производители, нови възможности, с които да разширим предлаганата гама от услуги и да задоволим постоянно нарастващите нужди на клиентите.

Собствен ЕРП софтуер

През 2015 година „С-Уоркгруп“ ООД интегрира собствена ERP система (система за планиране на ресурсите на предприятието). Това е софтуер, създаден специално за нуждите на компанията, който е с интернет базиран достъп от всички устройства независимо от местоположението на потребителя. През 2017 година предстои да бъде разработена втора версия на софтуерното приложение, която се очаква да увеличи възможностите за анализ на данните, въвеждани през годините, и така да допринесе за оптимизиране на работния процес и цялостно подобряване на функциите по управление и контрол в компанията.

Запазена търговска марка

S-Workgroup е търговската марка, под чието име дружеството с търговска цел „С-Уоркгруп“ ООД администрира, поддържа и развива строителна дейност, включваща строително-довършителни работи, интериорен дизайн, 3D визуализации, създаване на идейни проекти и разработване на собствена колекция от интериорни мазилки. Марката е регистрирана в Патентно ведомство, като правата ѝ са еднолична собственост на „С-Уоркгруп“ ООД.