МАТЕРИАЛИ

„Кнауф България“ ЕООД

Производител и доставчик на продукти с гарантирано качество в сферата на строителството

www.knauf.bg

„Баумит България“ ЕООД

Производство на строителни смеси, лепила за фаянс, теракота, силиконови мазилки и замазки.

www.baumit.bg

„ТЕХНОГИПС“ ЕАД

Производство на строителни продукти от гипс – гипсокартонени плоскости и сухи гипсови смеси.

www.technogips.bg

„Рьофикс“ ЕООД

RÖFIX България предлага иновационни продукти и строителни материали

www.roefix.bg

ТЕХНОЛОГИЯ

Подготовка

Подготовката и нанасянето на материала се извършва с машини за нанасяне на мазилка PFT G5c, което намалява значително времетраенето на процеса, както и разходите за труд. Зареждането на машините се извършва чрез т.нар. „силози“ и може да бъде както ръчно, така и автоматично.

Нанасяне

Всички гипсови мазилки са еднослойни. Процесът на нанасяне се извършва чрез насочване на пулверизатора перпендикулярно на основата на разстояние 10 – 15 см.

Изравняване

Изравняването на измазаните повърхности трябва да започне в момента, в който в гипса започне фазата на първоначално съединяване. За тази цел се използва мастар. Изравняването на мазилката изисква сериозен опит и е един от най-трудните етапи от обработката на мазилката.

Заглаждане

Заглаждането на мазилката се извършва с цел изравняване на малките неравности, останали след предишните етапи на обработка на повърхността. Тази операция се извършва чрез повърхностни шпакли, наричани още „пеперуди“.

Второ заглаждане

Известно време, след като е извършено измазването, повърхността на гипсовата мазилка трябва да се напръска със струя чиста вода и да се заглади с гладилна гъба. Целта на заглаждането на повърхността на мазилката е от нея да бъде изтеглено т.нар. „гипсово мляко“, което e необходимо, за да се премине към следващия етап от обработката – изглаждането.

Изглаждане

След матирането на „гипсовото мляко“ се стига до етапа на изглаждане на мазилката – действие, което ѝ придава окончателен вид. Изглаждането става с повърхностна шпакла или с метална маламашка.