МАТЕРИАЛИ

„Хемети“ ООД

Пасивна огнезащита на метални конструкции.

www.hemeti.bg

ОГНЕЗАЩИТНА БОЯ

PROTHERM STEEL

Огнезащитната боя осигурява граници на огнеустойчивост R=15 , R=30 , R=45 , R=60 и R=90 минути за всички видове сечения - отворени и затворени. Eднокомпонентна огнезащитна боя е сертифицирана по БДС EN 13381-4, БДС EN 13501-2.

Предимствата на PROTHERM STEEL в сравнение с други системи за огнезащита са следните:
1. Тази боя е на акрилна основа със специфични реактиви и затова е по-устойчива и по-бързо съхнеща.;
2. Минимален разход – необходим е тънък слой за постигане необходимата граница на огнеустойчивост, при което не се товари конструкцията и се намалява трудът за нейното полагане.;
3. Сертифицирана е за всички видове сечения, отворени и затворени, включително и кръгли сечения за класове R=15,30,45,60 и 90 минути.; 4. Има възможност за корекция на наранен слой боя.;
5. Може да се полага ръчно (с четка, мече) и механизирано с компресори.;
6. Не се изисква полагането на основа от специален грунд. Може да се полага върху всяка съвместима антикорозионна защита, изпълнена по EN (БДС).;
7. Устойчива е и не изисква задължително полагане на защитно повърхностно (финиш) покритие.;
8. Повърхностно (финиш) покритие се полага само в два случая:
а) получаване на наситен цвят по RAL, за по-бледи цветове може да се оцвети по поръчка самата огнезащитна боя.;
б) защита от агресивна среда – химикали, киселини (например в химически предприятия) и когато защитените елементи са постоянно на открито. Финиш покритието не е необходимо да бъде специално произведено от производителя на огнезащитната боя. За тази цел може да бъде използвана всяка съвместима боя, лак, произведени по EN (БДС), по желание на клиента.;
9. Има голяма дълготрайност и устойчивост във ремето. Произвежда се и се прилага от 1972г. До сега има 40 годишно наблюдение на поведението и върху защитените обекти, при което не се е налагало корекции и отстраняване, когато са спазвани гаранционните условия.