<

МАТЕРИАЛИ

„Баумит България“ ЕООД

Производство на строителни смеси, лепила за фаянс, теракота, силиконови мазилки и замазки.

www.baumit.bg

Caparol България

Caparol е традиционен партньор на строителни проекти, за които съществено е качеството.

www.caparol.bg

„Оргахим“ АД

Оргахим е един от най-големите български производители на бои, лакове и индустриални покрития.

www.orgachim.bg

ТЕХНОЛОГИЯ