РАБОТА ПРИ НАС

„С-Уоркгруп“ ООД търси да назначи строителни работници на длъжност „мазачи за турбозол на гипсови и вароциментови мазилки“, за работа на обекти в цялата страна.Captcha image
Не разчитате изображението? Презаредете изображението!
С настоящето и спрямо изискванията на Регламент (EС) 2016/679 — защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни(GDPR), добрите бизнес практики и вътрешните стандарти на "С-Уоркгруп" ООД за коректни бизнес практики и защита на личните данни, ДЕКЛАРИРАМ, че предоставям доброволно личните си данни и изразявам своето изрично съгласие събраните и обработвани от „С-Уоркгруп” ООД за срок от тридесет дни от настоящата дата, мои лични данни да бъдат съхранявани и използвани във връзка с настоящата ми кандидатура за работа.